Beleid

Zowel op landelijk als op lokaal niveau houdt Ars memorandi zich bezig met beleidsontwikkeling m.b.t. de relatie tussen de overheid en de filantropische sector. In opdracht van het Landelijk Fondsenoverleg deed Ars memorandi onderzoek naar de rol die private fondsen spelen bij het starten en instandhouden van een breed scala aan voorzieningen voor de meer kwetsbare inwoners van Amsterdam. Uit de hieruit voortvloeiende brochure 'Maatschappelijke investeringen in Amsterdam door vermogensfonden' blijkt dat fondsen in de periode 2007-2011 tussen de € 50 en € 100 miljoen maatschappelijk in Amsterdam hebben geïnvesteerd. De brochure vormde aanleiding voor het sluiten van een convenant (2014) tussen B&W en de vermogensfondsen verenigd in het Landelijk Fondsenoverleg. Het betrof een Europese primeur. (meer informatie)
Hierop volgend organiseerde Suzanne in 2015 een stakeholdersmeeting rond het Leefkringhuis, waarbij wethouder Van den Burg, een vertegenwoordiger van een multinational en directeuren van een aantal in Amsterdam actieve vermogensfondsen aanwezig waren. Doel van de bijeenkomst was, om gezamenlijk de toekomst van een bijzonder maatschappelijk initiatief te borgen. (meer informatie)

In 2016 was Suzanne betrokken bij de organisatie van de eerste ‘Meet & Greet’ in Amsterdam tussen vertegenwoordigers van vermogensfondsen en stadsdelen. In 2017 organiseerde Suzanne samen met de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe de tweede stakeholdersmeeting rond de Weekend Academie. Wethouder Arjen Vliegenthart was hierbij aanwezig.