Onderzoek

Ars memorandi voert regelmatig onderzoeken uit in opdracht van diverse vermogensfondsen.

In 2017 verscheen het rapport Van capacity building naar Funding Plus, dat Suzanne samen met Deny de Jong schreef. Nieuwssite De Dikke Blauwe schreef op 16 februari 2017 in een hoofdredactioneel commentaar over dit rapport:

'Het rapport Van Capacity Building naar Funding Plus is een klinkend voorbeeld van de fondsenlente. Hierin komen alle centripetale ontwikkelingen samen: kennisdeling, efficiencyverbetering bij zowel fondsen als aanvragers en innovatieve financieringsvormen. Het gaat om handvatten voor organisatieontwikkeling en financieringsstrategie. Met onderzoek, rapport en aanbeveling dragen de auteurs Suzanne Kooij en Deny de Jong nadrukkelijk bij aan structurele verbeteringen in de gangbare werkwijze van vermogensfondsen: losse projectfinancieringen die als eenzame silo’s in het fondsenland staan zonder lerend vermogen. Kooij en De Jong schetsen mogelijkheden om uit de maatschappelijk verliesgevende ‘projectencaroussel’ te stappen. Voor de voorstellen in het rapport bestaat bij een aantal fondsen enthousiasme en draagvlak.

  • Artikel Rokjesdag in fondsenland
  • Artikel ‘Funding Plus’ als uitweg uit de projectencaroussel
  • Rapport Van capacity building naar Funding Plus