2014: Ondersteuning CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) bij verkenningsproces binnen de sector filantropie over de optimale inrichting van toezicht en kwaliteitsborging, evaluatie-onderzoek STEK, Den Haag in opdracht van Stichting Rotterdam, evaluatie-onderzoek implementatie methodiek SW-SL door Stg Mara, Rotterdam, coach team 'Mara in de Wijk', evaluatie-onderzoek naar Drugspastoraat Amsterdam i.o.v. 3 vermogensfondsen, voorzitter stuurgroep realisatie nieuwe locatie Museum Het Schip, lid stuurgroep convenant B&W-vermogensfondsen Amsterdam

2015: Projectcoƶrdinatie Erkenningsregeling Goede Doelen in opdracht van Goede Doelen Nederland, IF en CBF, voorzitter stuurgroep realisatie nieuwe locatie Museum Het Schip, lid stuurgroep convenant B&W-vermogensfondsen Amsterdam, conceptontwikkeling en realisatie stakeholdersmeeting rond Leefkringhuis.

2016: Projectleiding Implementatie Erkenningsregeling Goede Doelen in opdracht van Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en CBF, lid convenant B&W - vermogensfondsen Amsterdam, secretaris SBF, verkennend onderzoek naar nut en noodzaak capacity building bij aanvragers van vermogensfondsen in opdracht van een groot vermogensfonds (met Deny de Jong), cursus fondsenwerving voor wijkpartners in opdracht van Woningstichting Eigen Haard, projectleiding Sociaal Tuinieren project (Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present Amsterdam).